Ingen sommerkafé i 2019

De siste to årene har eierskapet gått over til en ny generasjon og det er naturlig at aktivitetene er noe endret.

Det blir ikke sommerkafé på markerud i 2019.

Fra 1. januar 2018 sluttet vi med utleie til familiebegivenheter, jubiléer og andre typer selskap i helgene. Teater og konserter med etterfølgende servering opphørte også.

Markerud Aktivitetshus fortsetter

Vi fortsetter med dagtilbud for personer med begynnende hukommelsestap og deres pårørende samt Pårørendeskole for pårørende til personer med hukommelsestap.

Alle avtaler om konfirmasjoner i 2019 og 2020 vil bli overholdt og gjennomført som avtalt. Vi mottar ikke nye bestillinger utover disse.